AEA

 


Timbrul de mediu

Timbrul de mediu inlocuieste vechea taxa de poluare. Conform calculelor vehiculate de publicatiile auto specializate, prin introducerea timbrului de mediu, pentru autoturismele din categoriile Euro 4 si Euro 3, proprietarii vor plati la inmatriculare mai mult cu 10-15% decat inainte, in timp ce, pentru masinile Euro 5, suma de plata va fi asemanatoare cu cea achitata si pana acum. Timbrul de mediu va scadea, insa, cu 60% pentru Euro 2, cu 80% pentru Euro 1 si cu 90% pentru non-euro.   

Potrivit actului normativ care il reglementeaza (OUG nr. 9/2013), timbrul de mediu va fi platit o singura data in urmatoarele situatii:

 • cand un autoturism este inmatriculat pentru prima data in Romania;
 • cand un autoturism este reintrodus in parcul auto national, in cazul in care la momentul scoaterii sale din parcul auto national, proprietarului I s-a restituit valoarea reziduala a timbrului;
 • pentru masinile rulate pentru care nu a fost achitata nicio taxa de poluare/inmatriculare (in acest caz, timbrul de mediu se va plati cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate);
 • pentru autoturismele rulate pentru care s-a dispus de catre instante restituirea  sau inmtaricularea fara plata unei taxe de poluare/ de inmatriculare. Timbrul de mediu in aceasta situatie va fi achitat tot cu ocazia ocazia transcrierii dreptului de proprietate.

Sunt exceptate de la plata timbrului de mediu autovehiculele:

 • hibride sau electrice;
 • dobandite prin mostenire, intr-o perioada de maxim 2 ani de la deschiderea succesiunii;
 • obtinute in urma unui partaj;
 • special modificate pentru persoanele cu handicap, aflate in proprietatea lor (scutirea se aplica pentru un singur autovehicul achizitionat in decurs de 5 ani);
 • care apartin misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • utilizate de fortele armate, de fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera si de pompieri, de servicii de ambulanta si medicina sau descarcerare;
 • istorice sau cele destinate competitiilor sportive nu trebuie sa achite timbrul de mediu.
 • donate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica;
 • confiscate.

Timbrul de mediu se calculeaza pe baza unor criterii obiective (tipul motorizarii, capacitatea cilindrica, emisia de CO2 si norma de poluare), luand in considerare si anumite reduceri in functie de vechimea autoturismului si rulajul mediu anul real al autovehiculului.

Potrivit reglementarilor cuprinse in OUG nr.9/2013, vechimea autovehiculului se calculeaza in functie de data primei inmatriculari a acestuia, iar cand nu se poate face dovada datei inmatricularii autovehiculului, taxa se calculeaza in functie de anul fabricatiei.

Timbrul de mediu se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Fiscului. Organul fiscal competent este:

 • in cazul persoanelor fizice — organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal;
 • in cazul celorlalti contribuabili (persoane juridice,  persoane fizice care desfasoara activitati independente sau exercita profesii liberale)— organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

Suma de plata se calculeaza in euro, dar va fi platita in lei, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. In 2013, cursul de schimb valutar utilizat este de 4,5223 lei/euro.

Timbrul de mediu se plateste de contribuabili intr-un cont  distinct deschis la Trezoreria Statului, pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu, iar dovada platii va fi prezentata cu ocazia inmatricularii sau trabscrierii dreptului de proprietate.

Timbrul de mediu se calculeaza de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe baza unor documente pe care proprietarul autoturismului trebuie sa le depuna la Fisc.

Pentru a le fi calculata timbrul de mediu, contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere prin care solicita calculul taxei, insotita de anumite documente, si anume:

 • Cartea de identitate a vehiculului sau, in cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, in locul cartii de identitate a vehiculului, trebuie prezentat un document care sa contina elementele necesare calculului timbrului;
 • Documente care atesta dobandirea autovehiculului pentru care se solicita plata taxei de catre contribuabil;
 • In cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora;

Potrivit procedurii ANAF, lansata joi in dezbatere publica, documentele trebuie prezentate in copie si in original, insa cele in originial vor fi restituite contribuabilului imediat dupa verificarea conformitatii si inscrierea pe copiile care raman la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

Calcularea timbrului de mediu pentru autovehicule si emiterea deciziei cu suma de plata se efectueaza in mult doua zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete. Pentru masinile achizitionate in leasing, termenul este de 5 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.