AEA

 


RCA: Cum vor fi stabilite despăgubirile în cazul avarierii sau distrugerii vehiculelor, din 2015?

Stabilirea despăgubirilor se poate face în cazurile în care, din documentele existente în dosarul de daună (constatare amiabilă de accident, acte eliberate de persoanele care au competenţe să constate accidentele de vehicule, înştiinţare, procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurător sau alte mijloace de probă) rezultă răspunderea civilă a proprietarului sau a conducătorului vehiculului asigurat în producerea pagubei, iar persoana păgubită face dovada prejudiciului suferit.

La stabilirea despăgubirii, în cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor/vehiculelor, se iau ca bază de calcul pretenţiile formulate de persoanele păgubite, ţinându-se cont de prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fără a se depăşi valoarea acestora din momentul producerii accidentului şi nici limitele de despăgubire stabilite prin poliţa de asigurare RCA.

Având în vedere şi publicarea de dată relativ recentă a Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (denumită în continuare Norma), normă ale cărei prevederi vor intra în vigoare la data de 01.01.20151, în prezentul articol ne-am propus să prezentăm modalitatea de stabilire a despăgubirilor în cazul avarierii sau distrugerii vehiculelor începând cu data de 1 ianuarie a anului viitor.

Potrivit legiuitorului, despăgubirile pentru vehicule NU pot depăşi cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului şi nici limita de despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA.

În ceea ce priveşte cuantumul pagubei la vehicule, potrivit  art. 51 alin. 3 din Norma, acesta este egal cu costul reparaţiilor părţilor componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul, stabilite la preţurile practicate de unităţile de specialitate, la care se adaugă cheltuielile cu transportul vehiculului, precum şi cele efectuate pentru limitarea pagubelor, dovedite cu documente justificative, potrivit art. 53 din Norma2 .

În cazul în care pentru reparaţiile vehiculului se solicită plata despăgubirii înainte de efectuarea reparaţiilor, cuantumul pagubei se stabileşte luând în calcul preţurile practicate de către unităţile de specialitate3 sau prevăzute în sistemele de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, pentru manopera aferentă reparaţiei/înlocuirii pieselor avariate, precum şi pentru părţi componente, piese înlocuitoare noi şi materiale.

În ceea ce priveşte preţurile practicate de unităţile de specialitate utilizate în stabilirea cuantumului pagubei reţinem că acestea nu pot fi mai mari decât preţurile practicate de către unităţile de specialitate autorizate de către producătorii de vehicule, respectiv reprezentanţii din România ai acestora.

sursa:www.http://legestart.ro/