AEA

 


Prevederi referitoare la baza de calcul a TVA

Prevederile referitoare la baza de calcul a TVA, precum si cele privind anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA au fost modificate prin doua acte normative publicate luni in Monitorul Oficial.Ordinul MFP nr. 1820/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 20 din 12 ianuarie 2015 si care a intrat in vigoare la aceeasi data, a aprobat Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 care modifica Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/20111 privind taxa pe valoarea adaugata.

Decizia Comisiei Centrale Fiscale nr. 6/2014 prezinta modul de determinare a bazei de calcul pentru TVA si modul de calcul al TVA pentru aceste tranzactii, cand exista o situatie post-factum ce obliga aceste persoane la plata TVA.

In Decizia Comisiei Centrale Fiscale nr. 6/2014 se mentioneaza ca pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile, taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta se determina in functie de vointa partilor rezultata din contracte sau alte mijloace de proba administrate, conform Codului de procedura fiscala, dupa cum urmeaza:

  • se aplica cota legala de TVA la contravaloarea livrarii/prestarii (conform prevederilor pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoare adaugata» din Codul fiscal ), in cazul in care rezulta ca partile au convenit ca TVA nu este inclusa in contravaloarea livrarii;
  • atunci cand pretul unui bun/serviciu a fost stabilit de parti fara nicio mentiune cu privire la taxa pe valoarea adaugata, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata datorate pentru operatiunea supusa taxei, pretul convenit trebuie considerat, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobanditor taxa pe valoarea adaugata solicitata de administratia fiscala, ca incluzand deja taxa pe valoarea adaugata. In acest caz, taxa pe valoarea adaugata se determina prin aplicarea procedeului sutei marite(prevazut la pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea adaugata» din Codul fiscal);
  • atunci cand partile au convenit ca TVA este inclusa in contravaloarea livrarii/prestarii, taxa pe valoarea adaugata se determina prin aplicarea procedeului sutei marite (prevazut la pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea adaugata» din Codul fiscal).

Fata de prevederile anterioare existente, modificarea majora este data de ultimele doua situatii, cand TVA se considera inclusa in pret. Anterior, autoritatile fiscale solicitau TVA pornind de la prezumtia ca acesta nu este inclus in pret si s-ar aplica la valoarea tranzactiei.

Din 1 februarie, ANAF va anula din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA daca se schimba asociatii/administratorii firmei

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA se va schimba din 1 februarie, se mentioneaza in Ordinul ANAF nr. 19/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 19 din 12 ianuarie 2014.

Actul normativ se adreseaza, in principal, persoanelor juridice inregistrate in scopuri de TVA ce isi vor pierde aceasta calitate in cazul in care participantii la societate au inscrise in cazierul fiscal infractiuni la reglementarile din legislatie economica, financiar contabila si fiscala.

ANAF are dreptul sa anuleze din oficiu codul de inregistrare fiscala cand aceste persoane au infaptuit infractiuni economice, iar procedura este detaliata in functie de forma juridica a societatilor:

  • societati pe actiuni si societati in comandita pe actiuni;
  • celelalte forme de societate (societate cu raspundere limitata, societate in comandita simpla si societate in nume colectiv).

In cazul societatilor pe actiuni si al societatilor in comandita pe actiuni inregistrate in scopuri de TVA, ANAF va anula din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA daca oricare dintre administratori sau chiar persoana juridica insasi are inscris in cazier infractiuni la reglementarile din legislatie economica, financiar contabila si fiscala.

De asemenea, in cazul celorlalte persoane juridice, in principal la societatile cu raspundere limitata, ANAF va anula din oficiu codul de inregistrare in scopuri de TVA daca asociatii majoritari, asociatul unic, oricare dintre administratori sau chiar persoana juridica insasi au inscrise in cazier infractiuni la reglementarile din legislatie economica, financiar contabila si fiscala.

In acelasi timp, procedura de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA se va aplica si atunci cand la Registrul comertului exista mentiuni privind schimbarea asociatilor sau administratorilor, in contextul in care persoana juridica nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica, potrivit recentelor modificari aduse Codului fiscal.

Sursa: http://www.avocatnet.ro/