AEA

Domenii de activitate

Consultanta, asistenta si reprezentare juridicaMetode alternative de solutionare a litigiilorRegistrul National de Publicitate MobiliaraPolitica onorarii

Politica onorarii

În stabilirea onorariilor,  Societatea Civilă de Avocaţi "A.A. Iordan, Dumitrică şi Asociaţii" . promovează, în vederea stabilirii onorariului, principiul negocierii directe, principiu care are la bază urmatoarele linii directoare :
  • nivelul de pregatire profesională şi specializarea avocaţilor ce vor fi implicaţi în cauză;
  • conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului; 
  • timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activităţii solicitate de client;
  • situatia financiară a clientului.

Onorariu fix;
Onorariu per oră;
Onorariu de succes;
Combinaţii ale modalităţilor arătate mai sus.