AEA

 


Modificari privind falimentul institutiilor de credit

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 593 din data de 20 august  2012 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit.
Actul normativ aduce modificari cu privire la ordinea creantelor ce vor fi platite in lei, in cazul falimentului institutiilor de credit.

Astfel, la punctul 6 din ordinea de prioritati au ramas doar creantelele izvorand din acte cu titlu gratuit.
Dupa punctul 6, actul normativ prevede introducerea unui nou punct 61 cuprinzand creantele decurgand din instrumente de datorie si din imprumuturi, avand la baza conventii care prevad o clauza de subordonare potrivit careia, in caz de lichidare sau faliment al institutiei de credit, astfel de creante urmeaza sa fie platite dupa creantele tuturor creditorilor chirografari nesubordonati si, dupa caz, ale altor creditori chirografari subordonati; in cadrul acestei categorii de creante, plata acestora se va efectua cu respectarea ordinii de preferinta stabilite prin clauza de subordonare aferenta fiecarei creante.