AEA

Domenii de activitate

Consultanta, asistenta si reprezentare juridicaMetode alternative de solutionare a litigiilorRegistrul National de Publicitate MobiliaraPolitica onorarii

Metode alternative de solutionare a litigiilor

Una din cele mai importante activităţi ale societăţii noastre este reprezentată de : mediere, arbitraj şi concilieri

Ce reprezintă soluţionarea alternativă a disputelor?

Sistemele alternative de soluţionare a litigiilor în afara instanţelor judecătoreşti, cunoscute sub denumirea de ADR (Alternative Dispute Resolution) sunt mijloace prin care părţile aflate în conflict pot ajunge la o înţelegere amiabilă a problemelor pe care le întâmpină.

Experienţa unor State membre ale Uniunii Europene arată că – dacă sunt respectate anumite reguli de bază – sistemele alternative de soluţionare a disputelor pot avea avantaje pentru părţi.     Principalele avantaje ale unor asemenea sisteme sunt costurile scăzute şi perioada de timp mai scurtă necesară rezolvării litigiilor.

În cadrul sistemelor ADR, procedura implică intervenţia unei terţe părţi, neutre, cum ar fi arbitrul, mediatorul sau ombudsman-ul.

Procedurile de soluţionare a litigiilor în afara instanţelor constituie o alternativă faţă de procedurile judecătoreşti în multe state. De asemenea, acestea pot constitui o procedură suplimentară, anterioară sau concomitentă procedurilor judecătoreşti.

Tipuri de sisteme ADR

Principalele sisteme ADR care pot fi întâlnite în Uniunea Europeană sunt:

Medierea, arbitraj  şi conciliere
Prin intermediul medierii şi al concilierii părţile încearcă să ajungă la o înţelegere amiabilă, cu ajutorul unei terţe părţi.

Sarcina mediatorului este de a înlesni ajungerea la o soluţie care să satisfacă ambele părţi.     Mediatorul nu impune o soluţie, dar are grijă ca părţile să ajungă la un compromis în mod independent. În cadrul concilierii, terţa parte poate propune o soluţie, dar care nu este obligatorie pentru părţi.

În cadrul medierii şi al concilierii, părţile nu sunt limitate de prevederile legilor sau de regulile de procedură. Prin urmare, rezolvarea litigiului nu se va baza, în mod necesar, pe dispoziţiile unei legi, ci poate face referire la bunele moravuri, loialitate sau legitimitate.

Arbitrajul
Arbitrajul reprezintă o metodă de rezolvare a disputelor în afara instanţelor foarte apropiată de procedura judecătorească.

Arbitrajul reprezintă o procedură în cadrul căreia părţile aleg una sau mai multe persoane fizice cărora le prezintă cazul pentru a obţine o hotărâre obligatorie. Arbitrajul poate fi individual sau instituţionalizat. În cadrul anumitor modele de arbitraj, pentru punerea în executare a hotărârii, este necesară efectuarea unor proceduri în cadrul instanţelor de judecată.

Medierea.
Referitor la activitatea de mediere, funcţionăm sub denumirea - Societate Profesională  Civilă de Mediere „ Iordan si Nedelcu”, înfiinţată în anul 2006, fiind una din primele societăţi de mediere din România. Societatea de mediatori Iordan şi Nedelcu  a fost una din promotorii medierii în România.

Ce este medierea?

Conform Legii Nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator modificată, „medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al parţilor.”

Aşa cum legea însăşi o spune,  medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Care sunt avantajele medierii?

Medierea este voluntară.

Acceptarea medierii ca metodă de soluţionare pe cale amiabilă a conflictului este apanajul exclusiv al părţilor. Participarea la mediere este rezultatul voinţei lor precum şi alegerea momentului când pot renunţa la această procedură. Totuşi, instanţele recomandă înainte de a intra efectiv în judecarea cazului, ca persoanele aflate în conflict să recurga la mediere.

Medierea aparţine părţilor, nu mediatorului.

Soluţionarea conflictului între părţi este reprezentată de acordul acestora asupra problematicii generatoare de litigiu. Practic, acordul este al părţilor, nefiind impus, elaborat sau cenzurat de mediator.

Procedura medierii permite participanţilor în conflict găsirea unei soluţii unanim acceptate cu ajutorul mediatorului, voinţa de a ajunge la un compromis al părţilor fiind primordială. Diferenţa faţă de orice soluţie impusă (hotarare judecatorească, arbitraj) este ca, fiind soluţia părţilor, satisface nevoile şi dorinţele acestora şi elimină în mare masură  potenţialul de conflict viitor între aceleaşi persoane.

Medierea este confidenţială.

Atât mediatorul, cât şi participanţii la mediere sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care se uzează sau se ia cunoştinţă în cursul procedurii de mediere, motiv pentru care se semnează un acord de confidenţialitate. Acelaşi lucru se întamplă şi cu documentele întocmite sau  cele ce au fost prezentate de părţi în cursul medierii. Obligaţia de confidenţialitate subzistă şi după terminarea procedurii de mediere, fiind nelimitată în timp.

Medierea este cea mai rapidă cale de rezolvare a conflictului.

Medierea permite o importantă economie de timp datorită modului de desfăşurare; evitarea prezenţei publice a părţilor, a expunerii problemei lor în public şi a stresului generat de sala de judecată.
Spre deosebire de alte procedee, posibilitatea de rezolvare rapidă a conflictului, înaintea oricăror alte metode, este de esenţa medierii, durata în timp a acestei proceduri fiind de ordinul a câtorva ore sau sedinţe.

Medierea reduce costurile de rezolvare a conflictelor.

Fata de procedura judiciara, medierea implica mult mai putine costuri. Rezolvarea litigiului  pe calea medierii evita cheltuieli cu diversele taxe sau onorarii ce sunt percepute in faza de judecata  si chiar in anumite domenii de drept, taxa de timbru se restituie la cererea partii interesate.

Medierea se adresează unui spectru larg de conflicte.

Medierea, ca procedura, nu are practic decât puţine limite. Astfel, pe lângâ litigiile ce sunt pe rolul instanţei judecătoreşti în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală (parţial), litigii de muncă (parţial), medierea poate fi aplicată  practic în orice domeniu: asigurări, învăţământ, mediu, bancar, medicină, discriminare etc., având o adresabilitate întinsă şi cu posibilităţi de aplicare în principiu nelimitate.

Centrul de Mediere Sud-Est
Brăila, Str. Şcolilor nr. 44, bl. A pp, sc 3, parter

Tel.: 0239/ 636.706
Fax: 0239/ 636.706
http://www.mediere-br.ro/
office@mediere-br.ro