AEA

 


Informarea privind medierea, procedura prealabila obligatorie.

Din 2013 atat persoanele fizice, cat si cele juridice sunt obligate sa participe la o sedinta de informare privind medierea inainte de a ajunge in fata instantei de judecata. Indeplinirea acestei obligatii trebuie dovedita de justitiabili printr-un proces verbal eliberat de mediator. 

Legea nr. 115/2012, care modifica Legea medierii, instituie obligatia de a participa la sedinta de informare privind medierea, ca procedura prealabila instantei de judecata. Aceasta formalitate prealabila unui proces este gratuita si nu implica parcurgerea intregii proceduri de mediere.

Noua obligatie a justitiabililor este prevazuta la art. 60 1, introdus in Legea Medierii, care prevede ca "in litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii".

Consiliul de Mediere a adoptat intr-o sedinta de la finalul lunii septembrie un ghid informativ despre organizarea sedintei de informare privind medierea pentru aplicarea unitara a noilor prevederi.

Conform documentului publicat pe site-ul institutiei, sedinta de informare privind medierea, pentru care nu poate fi perceput niciun onorariu, trebuie sa explice in mod obligatoriu drepturile si obligatiile partilor, rolul mediatorului, avantajele medierii, dar si efectele juridice ale acordului de mediere.

Ghidul precizeaza ca informarea se va face de acelasi mediator pentru toate partile, in sesiune comuna sau separata, iar mediatorii nu pot fi obligati sa faca informarea cu privire la mediere, avand dreptul de a refuza preluarea unui caz.

Dupa parcurgerea sedintei de informare, mediatorul va elibera un proces verbal de informare obligatorie tuturor partilor participante la sedinta . Documentul trebuie semnat atat de mediator, cat si de toate partile participante la sedinta."Indiferent daca informarea se face in sedinta comuna sau in sedinte separate, mediatorul va elibera procesul verbal de informare doar dupa ce acesta este semnat de toate partile  aflate in conflict, care sunt sau urmeaza sa fie parte intr-un litigiu", arata Consiliul de Mediere, care mai precizeaza ca ca procesul verbal de informare trebuie redactat integral de mediator la calculator, urmand sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

 • antet cu datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei;
 • numar de inregistrare al procesului verbal (mediatorii vor fi obligati sa tina un Registru special cu numere de inregistrare ale proceselor verbale de informare);
 • datele de identificare ale mediatorului care a realizat informarea;
 • data, ora si locul sedintei de informare;
 • partile participante cu toate datele de identificare;
 • obiectul conflictului si numarul dosarului, daca este cazul;
 • decizia partilor in urma informarii si motivarea privind necontinuarea procedurii de medierii;
 • semnaturile partilor si a mediatorului.

Consiliul de Mediere explica in ghidul aprobat la finalul lunii septembrie ca, in cazul in care la mediator se prezinta numai una dintre parti, aceasta are doua posibilitati la dispozitie pentru a aduce si celelalte parti la sedinta comuna referitoare la mediere: fie personal , fie prin intermediul mediatorului. In cazul in care alege a doua varianta, solicitantul va plati mediatorului costul acestui serviciu.

Mai exact, in aceasta a doua situatie, solicitantul va incheia cu mediatorul un contract de pregatire a medierii (premediere). In baza acestui contract, mediatorul va trimite celeilalte parti o invitatie cu confirmare de primire pentru a participa la sedinta de informare, impreuna sau separat cu justitiabilul care s-a prezentat deja la mediator.

"Contractul de premediere se incheie la solicitarea scrisa a uneia dintre parti avand ca obiect transmiterea unui invitatii catre partea, respectiv partile, indicate de solicitant, in cederea prezentarii la o data  si o ora convenita impreuna cu mediatorul pentru informarea obligatorie si gratuita", se mai arata in Ghidul elaborat de Consiliul de Mediere.

Acest contract trebuie sa contina in mod obligatoriu:

 • datele de identificare ale solicitantului;
 • obiectul pe scurt al conflictului supus medierii din perspectiva solicitantului;
 • obiectul contractului: demersuri pentru invitarea celorlalte parti la sedinta de informare;
 • numarul dosarului si instanta, daca este cazul;
 • partile invitate si datele de contact ale acestora indicate de solicitant;
 • data, ora si locul stabilite pentru informarea prealabila obligatorie;
 • pretul serviciului (contractului);
 • datele de identificare si de contact ale mediatorului.

Dupa semnarea contractului, mediatorul va face toate formalitatile pentru convocarea celorlalte parti implicate in conflict la sedinta de informare. Concret, mediatorul va transmite invitatia prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii, iar partea solicitanta trebuie sa furnizeze  toate datele necesare contactarii celeilalte parti.

In cazul imposibilitatii de prezentare a vreuneia dintre partile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o noua data in vederea participarii la procedura informarii prealabile obligatorii.

In cazul in care dupa demersurile legale realizate de mediator, partile convocate refuza in scris sau nu se prezinta de doua ori la rand la sedinta de informare asupra medierii, mediatorul va elibera solicitantului un document din care sa reiasa toate demersurile pe care le-a realizat pentru convocarea celeilalte parti, atasand si copii dupa confirmarile de primire a invitatiilor transmise. Documentul nu reprezinta procesul verbal de informare prealabila obligatorie, ci va reprezenta doar o informare redactata in 2 exemplare originale, semnate numai de mediator.

"Acest document scris eliberat de mediator solicitantului are scopul de a dovedi instantei de judecata faptul ca solicitantul a fost de buna credinta si a incercat invitarea partii adverse avand in vedere indeplinirea obligativitatii de participare comuna la  procedura de informare prealabila obligatorie conform art. 60^1 din lege", prevede Ghidul.

Intr-o asemenea situatie, instanta de judecata va fi cea care decide daca va incepe procesul sau daca va trimite partile la mediator pentru indeplinirea  procedurii de informare obligatorie.