AEA

 


Din 15 septembrie, semnătura electronică poate fi folosită la noi proceduri

Începând cu data de 15 septembrie 2014 va putea fi utilizată semnătura electronică calificată pentru depunerea Declaraţiei sumare de intrare. După prima etapă de aplicare la importuri, procedura urmează să fie extinsă la nivelul tuturor componentelor Sistemului Informatic Integrat Vamal.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că măsura a devenit posibilă prin aplicarea Politicii de securitate IT în domeniul vamal, în urma finalizării proiectului “Implementarea politicii de securitate IT în contextul Codului Vamal Modernizat European”. Cofinanţat din Fondul Social European, proiectul a avut ca obiectiv general realizarea politicii de securitate IT prin elaborarea măsurilor şi a procedurilor de securitate IT, implementarea sistemului informatic de monitorizare a securităţii IT şi implementarea semnăturii electronice pentru Declaraţia Sumară de Intrare (DSI).
Scopul proiectului a fost de a elabora şi implementa politica de securitate IT în contextul Codului Vamal al Uniunii, conform Politicii de Securitate IT a Comisiei Europene. Prin urmare, începând cu 15 septembrie 2014, va putea fi utilizată semnătura electronică calificată pentru depunerea Declaraţiei Sumare de Intrare.
Pentru operatorii economici, implementarea acestui proiect a condus la următoarele beneficii:
- crearea unui mediu de lucru “paperless” pentru vamă şi comerţ;
- garantarea identităţii operatorilor economici prin utilizarea de certificate calificate pentru conectarea la Sistemul Informatic Integrat Vamal;
- creşterea nivelului de securitate IT.
Prin proiectul finalizat s-a asigurat infrastructura aferentă de implementare, au fost elaborate şi aprobate măsuri şi proceduri de securitate IT în contextul Codului Vamal al Uniunii, a fost dezvoltat sistemul informatic de monitorizare a securităţii IT şi integrat în Sistemul Informatic Integrat Vamal (SIIV).
Sistemul informatic pentru semnătura electronică pentru Declaraţia Sumară de Intrare (DSI) a fost dezvoltat, testat şi implementat la nivel de pilot şi integrat în Sistemul Informatic Integrat Vamal.
Reglementarea în legislaţia naţională este dată prin Legea nr. 455/2001, republicată (r1) în Monitorul Oficial nr. 316/2014, privind semnătura electronică.

sursa: www.legestart.ro