AEA

Echipa

Despre noiAsociatiColaboratoriOffice staffColaborari Profesionale

Colaboratori

Danilov Andreea

Născută la Focşani în 1979; avocat în cadrul Baroului Bucureşti- Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2003. Acordă asistenţă juridică şi consultanţă în domeniiile: drept comercial şi societar (asistenţă şi reprezentare juridică acordată asociaţilor în cadrul adunărilor generale, asistenţă şi reprezentare juridică în vederea aparării drepturilor şi intereselor asociaţilor în cazul retragerii din societatea comercială), drept civil, drept administrativ, dreptul muncii, revendicări imobiliare, falimente.
Lb. străine:  Lb. engleză.
E-mail: andreea@aaida.ro Corduneanu Paula

Născută în anul 1981. Absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu Bucureşti; avocat în  cadrul Baroului Bucureşti - Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, este avocat colaborator al Societăţii Civile de Avocaţi "A.A. Iordan, Dumitrică şi Asociaţii" din acelaşi an.
Acordă asistenţă şi consultanţă juridică în domeniile: drept comercial şi societar (servicii de consultanţă juridică pentru înfiinţarea, funcţionarea, dizolvarea, lichidarea societăţilor comerciale, înfiinţarea de puncte de lucru/ reprezentanţe/ filiale/ sucursale, înregistrarea de menţiuni în Registrul Comerţului), drept civil, drept administrativ - plângeri contravenţionale.
Lb. străine:  Lb. engleză, Lb. franceză.
E-mail: paula@aaida.roNedelcu George Aurel

Născut în anul 1979 la Brăila. Absolvent al  Facultăţii de Drept  „Petre Andrei” din Iaşi, Specializarea Stiinţe Juridice, în anul 2002. Avocat definitiv cu examen de absolvire la INPPA Bucureşti din 2005. Avocat colaborator al Societăţii Civile de Avocaţi "A.A. Iordan, Dumitrică şi Asociaţii" din acelaşi an. Are dreptul de a pleda în faţa instanţelor de orice grad din România. În anul 2008, a colaborat cu  societatea de avocaţi din Regatul Unit al Marii Britanii Kidd Rapinet Solicitor.  Este mediator asociat al Societăţii Civile Profesionale de Mediatori «  Iordan şi Nedelcu » şi membru fondator al Centrului de Mediere Sud-Est Brăila. Acordă asistenţă şi reprezentare juridică în următoarele domenii: drept comercial, contencios, administrativ şi fiscal, civil, drept internaţional, privat, maritim şi fluvial, medieri.
Lb. străine:  Lb. greacă, Lb. engleză şi  Lb. franceză
E-mail: george@aaida.ro


Balan Marian

Este născut la Brăila în anul 1972; membru în Baroul Brăila - Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul1998,  este avocat colaborator al Societăţii Civile de Avocaţi "A.A. Iordan, Dumitrică şi Asociaţii" din anul 2005. Acordă asistenţă juridică şi reprezentare în următoarele domenii: drept penal şi procesual penal, drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii; revendicări imobiliare.
Lb. străine: Lb. engleză
Email: marian@aaida.roBlănaru Dragoş

Născut în anul 1968 în Republica Moldova. Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi ;   avocat al Baroului Chişinău, Republica Moldova din martie 1998 ; arbitru al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova din decembrie 1999.
Limbi străine: Lb. engleză,  Lb. rusă
E-mail: dragos@aaida.roFilimon Remus Mihai

Filimon Remus MihaiNăscut în anul 1979 la Brăila. Absolvent al  Facultăţii de Ştiinte Juridice din Cadrul Universităţii Oradea în anul 2002. Avocat definitiv din anul 2004. Avocat colaborator al Societăţii Civile de Avocaţi "A.A. Iordan, Dumitrică şi Asociaţii" din 2008. Mediator autorizat din anul 2010. Acordă asistenţă şi reprezentare juridică în următoarele domenii: drept civil, conflicte de muncă, drept penal, consultanţă în achiziţii publice, drept contencios administrativ.
Lb. străine: Lb. engleză şi  Lb. franceză
E-mail: remus@aaida.roBotescu Paul

Născut în Piteşti, Argeş, 1974. Absolvent al Universităţii Lucian Blaga – Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, promoţia 1999. Din 11.10.2010, devine avocat definitiv în  cadrul Baroului Brăila. Acordă asistenţă şi reprezentare juridică în următoarele domenii: drept comercial, societar, civil şi procesual civil, fiscal, drept administrativ, etc.
Lb. străine: Lb. engleză şi  Lb. franceză
E-mail: paul@aaida.roCalavri Madalin

Născut în Brăila, în anul 1981. Absolvent al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative Ovidius Constanţa. Avocat colaborator al Societăţii Civile de Avocaţi "A.A. Iordan, Dumitrică şi Asociaţii" din martie 2010. Masterand Drept Maritim în cadrul Universităţii Ovidius Constanţa (2011). Domenii de activitate: drept civil, comercial, maritim.  Limbi străine : Lb. engleză E-mail: madalin@aaida.roDraguinea Doina

Născuta în 1967. Absolventă a Facultăţii de Drept  din Cadrul Universitatii A.I. Cuza Iaşi.
Experienţa profesională: judecător stagiar în cadrul Judecătoriei Constanţa;  judecător în cadrul Tribunalului Constanţa;  preşedinte al secţiei penale din cadrul Tribunalului Constanţa; judecător la Tribunalul Constanţa – secţia penală; avocat definitiv în cadrul Baroului Bucureşti, cu drept de a pleda în faţa instanţelor de orice grad din România.
E-mail: doina.draguinea@aaida.roRadu Răzvan Bratu – Iorga

Este membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România – Baroul Tulcea, avocat definitiv, având competenţa şi dreptul de a asigura asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad.
Este practician în insolvenţă definitiv, membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor din România – Filiala Bucureşti precum şi mediator membru al Consiliului de Mediere.
Acordă consultanţă şi asistenţă juridică în domeniile: drept comercial şi societar, reorganizare judiciară şi falimente, recuperare debite, arbitraj comercial, drept civil şi procesual civil, dreptul familiei, drept administrativ, drept penal, dreptul muncii.
Asigură servicii în legatură cu exercitarea profesiei de practician în insolvenţă (administrator/lichidator în procedurile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, administrator/ lichidator judiciar în procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei).Asigură, de asemenea, şi servicii de mediere.
E-mail: radu@aaida.ro


Geol Toni

Născut în anul 1976. Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Anghel Rugină Galaţi; avocat în  cadrul Baroului Brăila - Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2012, este avocat colaborator al Societăţii Civile de Avocaţi "A.A. Iordan, Dumitrică şi Asociaţii" din acelaşi an.
Acordă asistenţă şi consultanţă juridică în domeniile: drept civil, dreptul muncii, etc.
Lb. străine:  Lb. engleză, Lb. franceză.
E-mail: tonigeol@aaida.roTrandafirescu Bogdan CristianFormare profesionala:

I. Doctor în drept;  Conducător ştiinţific prof.univ. dr. Brânduşa Ştefănescu; Titlul tezei de doctorat „Cadrul uniform al contractului de comerţ internaţional” (ASE Bucureti, 2006-2012)
II. Curs de specializare post-universitar (drept internaţional public)- Academy of Europen Public Law, Legraina, Grecia (5-25 septembrie 2005)
III. Master - "Dreptul afacerilor în societatea informaţională" Universitatea „ Ovidius „ Constanţa ( Facultatea de Drept si Ştiinţe administrative) 2002-2004
IV. Studii universitare (nivel de licenţă) , Universitatea „ Ovidius „ Constanţa ( Facultatea de Drept si Ştiinţe administrative) 1998-2002

Experienta profesionala- Lector universitar doctor  Universitatea „ Ovidius „ Constanţa ( Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative) 
- Avocat definitiv (Baroul Constanta) 

Cercetare ştiinţifica

Lista de lucrări ştiinţifice cuprinde un număr de 22 de articole (autor unic şi coautor) publicate în reviste de specialitate şi volumele unor conferinţe ştiinţifice naţionale si internaţionale (din ţară sau străinătate), 2 cursuri universitare (coautor) şi un caiet de seminar (unic autor):   

Bogdan Cristian TrandafirescuTeoria generală a dreptului. Caiet de seminar, Ed. Muntenia, Constanţa,2010.              

Gabriel Mihai, Bogdan Cristian Trandafirescu, Dreptul comerţului internaţional, Ed. Muntenia, Constanţa, 2008.·         

Constantin Jurcă, Bogdan Cristian Trandafirescu ,M. Cambur, F. Braşoveanu, Curs de drept civil. Drepturile reale şi Teoria generală a obligaţiilor, Ed. BREN, Bucureşti, 2007.

Teza de doctorat (în curs de publicare) se intitulează „Cadrul uniform al contractului de comerţ internaţional”. Membru în doua proiecte de cercetare ştiinţifică.
E-mail: bogdan@aaida.ro

 


Micu Teodora

Absolventa a Facultatii de Drept si Stiinte Administrative, Specializarea Drept  din anul 2005. Avocat colaborator al Societatii Civile de Avocati "A.A. Iordan, Dumitrica si Asociatii" din martie 2015. Acorda asistenta si reprezentare juridica in urmatoarele domenii: drept civil, drept comercial, drept administrativ si contencios administrativ, drept succesoral, dreptul muncii, legislatia asociatiilor de proprietari, drept penal. Lb. straine: lb. engleza, lb. franceza.
E-mail: teodora@aaida.ro

Ilincuta Andreea Mihaela

Absolventa a Facultatii de Drept "Nicolae Titulescu", Universitatea din Craiova din anul 2003. Diploma de master in Sttinte Penale in cadrul  Universitatii "Spiru-Haret", Facultatea de Drept si Administratie Publica Bucuresti. Doctorand  la Universitatea din Craiova, Scoala Doctorala in Stiinte Socio-Umane, specializarea Economie- "Ëvaziunea fiscala in Romania si consecintele sale economico-sociale". Acorda asistenta si reprezentare juridica in urmatoarele domenii: drept civil, drept comercial, drept penal, drept societar. Lb. straine: lb. engleza, lb. franceza.
E-mail: andreea.ilincuta@aaida.ro