AEA

 


Cand nu trebuie sa emiti facturi? Reguli noi au intrat in vigoare de la 1 ianuarie

Codul fiscal a fost modificat prin OG nr. 15/2012, publicata la finalul lunii august. Actul normativ modifica si art. 155 din Codul fiscal care contine regulile privind facturarea.

Printre altele, OG nr. 15/2012 clarifica si completeaza scutirile de la obligatia de a emite facturi. Astfel, in prezent, o persoana impozabila este scutita de obligatia emiterii facturii, pentru urmatoarele operatiuni, cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita factura:

• transportul persoanelor cu taximetre, precum si transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor;

ivrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, consemnate in documente, fara nominalizarea cumparatorului.

Aceste prevederi sunt modificate si exprimate mai explicit. Concret, de la 1 ianuarie, de cand noile reguli au intrat in vigoare, emiterea facturii nu este obligatorie (daca beneficiarul nu solicita expres acest document) pentru livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale.

De asemenea, facturile nu trebuie emise obligatoriu nici pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, furnizate catre beneficiari persoane neimpozabile, altele decat persoanele juridice neimpozabile, pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate, fara nominalizarea cumparatorului. Ca exemple de asemenea activitati, Codul fiscal nominalizeza:

 • transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau abonamentelor;

 • accesul pe baza de bilet la: spectacole, muzee, cinematografe, evenimente sportive, targuri, expozitii.

Facturile nu sunt obligatorii nici in cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii furnizate catre beneficiari, persoane neimpozabile, altele decat persoanele juridice neimpozabile, care prin natura lor nu permit furnizorului/prestatorului identificarea beneficiarului. In aceasta situatie se pot regasi:

 • livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale,

 • serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate,

 • servicii de reincarcare electronica a cartelelor telefonice preplatite.

Chiar daca emiterea facturilor nu este obligatorie pentru situatiile descrise, acestea trebuie totusi emise daca beneficiarul le solicita.

Mai mult decat atat, OG nr. 15/2012 precizeaza ca furnizorii/prestatorii vor fi nevoiti sa intocmeasca anumite documente in vederea determinarii corecte a bazei de impozitare si a taxei colectate pentru astfel de operatiuni. Aceste documente sunt stabilite prin normele de aplicare a Codului fiscal.

Astfel, Normele Codului fiscal prevad ca, in cazul operatiunilor realizate catre persoane neimpozabile, care prin natura lor nu permit identificarea beneficiarului, furnizorii/prestatorii pot intocmi facturi simplificate, care contin cel putin urmatoarele informatii:

 • data emiterii;

 • identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

 • identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

 • suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia.

Normele de aplicare a Codului fiscal mai reglementeaza si un alt document ce poate fi intocmit in loc de facturile simplificate in cazul operatiunilor realizate catre persoane neimpozabile, care prin natura lor nu permit identificarea beneficiarului. Mai exact este vorba despre un document centralizator pentru fiecare perioada fiscala care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

 • un numar de ordine;

 • data la care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarea de bunuri si/sau prestarea  de servicii;

 • denumirea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate;

 • cantitatea bunurilor livrate;

 • baza de impozitare a livrarilor de bunurilor/prestarilor de servicii ori, dupa caz, avansurile incasate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar;

 • indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;

 • valoarea totala a bazei de impozitare si a taxei colectate.

In acelasi timp noile reguli aplicabile de anul viitor stipuleaza ca o persoana impozabila care nu are obligatia de a emite facturi poate opta pentru emiterea facturii.

Noi elemente obligatorii pe facturi din 2013

Va reamintim ca, de la 1 ianuarie 2013, facturile trebuie sa contina cateva elemente in plus. Pe langa informatiile care sunt obligatorii si in momentul de fata , facturile vor mai contine, potrivit Codului fiscal si:

 • mentiunea «TVA la incasare», in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii;

 • mentiunea «taxare inversa», in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA;

 • mentiunea «autofactura», in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului;

 • daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta,

 • obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile «regimul marjei - bunuri second-hand», «regimul marjei - opere de arta» sau «regimul marjei - obiecte de colectie si antichitati», dupa caz;

HG nr. 1071/2012, actul normativ prin care au fost modificate Normele de aplicare a Codului fiscal, stabileste ca, in situatia in care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi inscrisa pe o singura pagina, factura poate fi intocmitape mai multe pagini.

Pe prima pagina este obligatoriu sa apara:

 • numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic;

 • data emiterii facturii;

 • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;

 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

 • denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;

 • denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;

 • denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;

 • mentiunea «autofactura» , in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului,

 • referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune

De asemenea, tot pe prima pagina a facturii este obligatoriu sa fie mentionat numarul de pagini pe care le contine factura si numarul total de pozitii cuprinse in factura respectiva.

"Pe facturile emise si achitate pe baza de bonuri fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor  economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare, nu este necesara mentionarea bunurilor livrate sau a  serviciilor prestate, fiind  suficienta mentiunea "conform bon fiscal nr./data", explica normele de aplicare a Codului fiscal.

 Sursa: http://www.avocatnet.ro