AEA

Domenii de activitate

Consultanta, asistenta si reprezentare juridicaMetode alternative de solutionare a litigiilorArhiva Electronica de Garantii Reale MobiliarePolitica onorarii

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Ce este Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare ?

 
Potrivit art.1 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr.802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.350/2004, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare reprezintă o bază de date unică la nivel naţional, care asigură înscrierea garanţiilor reale mobiliare şi a celorlalte acte juridice prevăzute de art.2 din Titlul VI al Legii nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, precum şi accesul liber la informaţiile înscrise cu privire la avizele de garanţie.

Orice creditor garantat care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei garanţii reale asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Titlului VI din Legea nr.99/1999, trebuie să completeze un formular de aviz de garanţie pe suport de hârtie, ori în format electronic (document TED), şi să-l depună, respectiv să-l transmită, unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.
Pe scurt, înregistrarea unei garanţii reale mobiliare în Arhiva Electronică presupune următoarea procedură:

Creditorul sau reprezentantul său completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de garanţie reală mobiliară.

Operatorul de arhivă procedează la înscrierea fidelă în Arhivă a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora. Potrivit legii, înscrierea formularelor de avize de garanţie în Arhivă este o obligaţie, iar „personalul arhivei (operatorii de arhivă) nu are dreptul şi nici nu poate fi ţinut să ia măsuri cu privire la corectitudinea informaţiilor introduse în arhivă”, întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revenind persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

Pe de altă parte, potrivit art.29 alin.1 din Titlul VI al Legii nr.99/1999 „înscrierea la arhivă nu conferă validitate unei garanţii reale lovite de nulitate”, astfel încât, dacă în realitate nu există un contract de garanţie ori conţinutul avizelor de garanţie nu are acoperire în clauzele contractului de garanţie, înscrierea respectivă nu va produce nici un efect.

Înregistrarea efectuată în Arhivă de către operatori/agenţi autorizaţi,  prin redarea fidelă a conţinutului formularului tip completat de solicitantul înscrierii se numeşte aviz de garanţie.

Biroul nostru oferă urmatoarele servicii:

  • înscrierea în AEGRM Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a avizelor de garanţie;
  • verificarea în AEGRM Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a oricăror informaţii cu privire la garanţii reale mobiliare; 
  • extrase certificate din AEGRM; 
  • promptitudine în soluţionarea cererilor clienţilor şi în efectuarea înregistrărilor; 
  • consultanţă juridică pentru toate tipurile de înscrieri prevăzute de art. 5 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Arhivei Electronice; 

E-mail: arhiva@ aaida.ro
Tel: 0239.612.514