AEA

 


ANAF a aprobat procedura de angajare a raspunderii solidare

In data de 04.02.2014 a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul ANAF privind procedura de angajare a raspunderii solidare a reprezentantilor legali ai unei societati comerciale in cazul in care aceasta din urma are datorii.

Potrivit noilor reguli intrate in vigoare inca de la data publicarii, pentru a determina raspunderea solidara organul fiscal va identifica, evalua si gestiona toate documentele relevante care vor sta la baza demararii procedurii. Conform ordinului ANAF, acestea sunt:

  • documente referitoare la declararea insolvabilitatii debitorului;
  • acte si fapte din care sa rezulte reaua-credinta a persoanelor fizice sau juridice a caror raspundere va fi angajata;
  • documente referitoare la istoricul persoanei juridice debitoare: obiect de activitate, modificarile actului constitutiv, capital social, majorari de capital, sediul social sau modificari ale acestuia, administratori, actionari, directori, cenzori, hotarâri ale adunarii generale a actionarilor si altele;
  • documente referitoare la istoricul codebitorilor;
  • documente privind originea debitelor, respectiv decizii de impunere, rapoarte de inspectie fiscala, evidenta pe platitori, declaratii fiscale si altele;
  • date din evidenta proprie (RECOM, Dispecer 3, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara etc.).

Potrivit Codului de procedura fiscala, raspund solidar pentru obligatiile restante ale debitorului:

  • asociatii din asocierile fara personalitate juridica, inclusiv membrii intreprinderilor familiale, pentru obligatiile fiscale datorate de acestea, alaturi de reprezentantii legali care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea obligatiilor fiscale la scadenta;
  • tertii popriti, in limita sumelor sustrase indisponibilizarii;
  • reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinta, declara bancii ca nu detine alte disponibilitati banesti.

Pentru fiecare dintre persoanele enumerate mai sus, actul normativ stabileste o serie de actiuni specifice pe care organul fiscal le va realiza, actiuni pe care le puteti vizualiza in documentul atasat.

Dupa toate cele de mai sus, urmatoarea conditie pentru angajarea raspunderii solidare il reprezinta audierea persoanei asupra careia se va aplica masura.

Astfel, persoana care va raspunde solidar va avea dreptul de a fi ascultata si de a consulta la sediul organului fiscal, documentatia aflata in dosarul de angajare a raspunderii solidare, de a formula obiectiuni, de a face precizari si de a prezenta acestuia date si inscrisuri considerate utile in apararea sa.

De asemenea, persoana in cauza va putea fi asistata si de un avocat, consultant sau va putea fi reprezentata de o persoana imputernicita.

Potrivit ordinului ANAF, datele care vor determina aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare vor fi incluse intr-un referat privind oportunitatea declansarii procedurii. Pe baza acestui referat, organul fiscal va emite o decizie de angajare a raspunderii solidare.

Cadru legal: Ordinul 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală  publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2014.