AEA

 


Ameninţarea, şantajul şi hărţuirea – cum sunt pedepsite în Noul Cod penal?

Ameninţarea

Ameninţarea reprezintă fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere.

Aceasta se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării. 

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Vechiul Cod penal vs Noul Cod penal: Pedeapsa pentru această infracţiune nu a fost modificată, în comparaţie cu vechiul Cod penal din 1968. Există, însă, o modificare în ceea ce priveşte definirea infracţiunii. Astfel, dacă până la 1 februarie, ameninţarea se referea la o persoană, soţ sau rudă apropiată a acesteia, în noua formă ameninţarea se aplică asupra ueni persoanei sau alteia.

Şantajul

Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromiţătoare pentru persoana ameninţată ori pentru un membru de familie al acesteia.

Dacă faptele au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Vechiul Cod penal vs Noul Cod penal: Faţă de vechile reglementări, a fost mărită limita minimă a pedepsei cu închisoarea, de la 6 luni la un an. Totodată, darea în vileag a unei fapte reale/imaginare compromiţătoare era pedepsită înainte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, în timp ce acum pedeapsa este de 1-5 ani. În noul Cod penal, pedeapsa de 2-7 ani este acordată în cazul în care faptele sunt comise pentru dobândirea injustă a unui folos patrimonial, prevedere nou introdusă.

Hărţuirea

Hărţuirea reprezintă fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuinţa, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.

De asemenea, efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cuamendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Vechiul Cod penal vs Noul Cod penal: Infracţiunea de hărţuire este nou introdusă, ea nefiind reglementată în Codul Penal din 1968, valabil până la 1 februarie 2014.

sursa:www.http://legestart.ro/