AEA

 


Actele "de mână" pot fi înscrise în Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare pentru a putea funcționa ca titluri executorii

Reprezentanți ai operatorilor care se ocupă de înscrierile în Arhivă au anunțat recent că Arhiva este unul dintre registrele publice la care se referă noile modificări aduse în materia executării silite, în contextul în care pe această temă se iscaseră deja numeroase discuții.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2017 care aprobă și totodată aduce unele modificări suplimentare la materia executărilor silite, s-a stabilit ca înscrisurile sub semnătură privată să fie înregistrate în registrele publice pentru a putea funcționa ca titluri executorii. În contextul acestei modificări s-au ridicat numeroase semne de întrebare, printre acestea numărându-se și chestiunea (in)existenței acestor registre.

Pentru a punte punct unor curente de opinie greșite, Comitetul Director al Corpului Operatorilor AEGRM a dat recent un comunicat de presă prin care a susținut că Arhivaeste un astfel de registru în care pot fi înscrise actele sub semnătură privată pentru care noua lege impune înscrierea într-un registru public.

"AEGRM este pregătită juridic și instituțional, dar și din punctul de vedere al capacității tehnico-organizatorice, să asigure înregistrarea titlurilor executorii, înscrisuri sub semnătură privată, cărora legea le condiționează eficiența de îndeplinirea acestei formalități de publicitate [...] prin completarea și înscrierea în AEGRM a formularului de aviz specific inițial", se arată în comunicatul transmis de Comitet.

Notă: AEGRM este un registru public mobiliar general care funcționează de 17 ani în țara noastră fiind, așa cum se subliniază și în comunicatul de presă, cea mai avansată platformă în materia publicității (actelor) din țara noastră. Prin poziția sa recentă, Comitetul Director ne informează că AEGRM nu este doar un sistem unde sunt înscrise ipotecile mobiliare, respectiv nu e doar o simplă platformă unde sunt trecute garanțiile reale, Arhiva servind pentru înscrierea mult mai multor tipuri de acte.

Potrivit comunicatului, înscrisurile sub semnătură privată pot fi înregistrate pentru publicitateprin completarea și înscrierea formularului de aviz specific inițial (modelul de formular se regăsește în anexa articolului). Pentru aceasta, cel interesat trebuie să meargă să depună formularul la unul dintre operatorii autorizați ai AEGRM (lista completă a operatorilor se află aici), adică la bănci, la Fisc, la anumiți notari publici sau avocați.

Formularul de aviz specific trebuie completat cu datele personale ale solicitantului și cu câteva date privind înscrisul supus înregistrării. Operatorii pot solicita însă taxe diferite în ceea ce privește serviciile de înregistrare în Arhivă, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 29/2000.

Important! Pagina oficială dedicată AEGRM conține și un sistem de căutare care îi permite oricărei persoane să caute informațiile cuprinse în Arhivă, utilizând o simplă aplicație fără a fi necesară obţinerea unei autorizări prealabile din partea vreunei autorităţi și fără să plătească o taxă. Aplicația este disponibilă aici.

"În AEGRM sunt înscrise sau menționate în prezent acte și operațiuni juridice precumcontractele de ipotecă mobiliarăcontractele de leasingcontractele de consignație,fiduciilesechestrele asigurătorii, creanțele bugetare având ca titulari statul sau unitățile administrativ-teritoriale, dar și creanțele securitizate sau obligațiunile ipotecare. Publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege se realizează prin înscrierea în AEGRM a unui aviz specific. În această manieră este asigurată, în condițiile legii, publicitatea clauzei de insesizabilitateclauzei de inalienabilitateclauzei de rezervă a proprietăţiipactului de răscumpărarecesiunii de creanţădeclaraţiei de rezoluţiunedeclaraţiei de rezilierehotărârii judecătoreşti privind actele de dispoziţie care pun în pericol grav interesele familiei, regimului matrimonialuzufructului asupra creanţelor,plăţii anticipate a chiriei sau cesiunii creanţei privind chiria", ne informează Comitetul prin comunicat.

Așadar, pentru a îndeplini condiția înscrierii în registrul public, putem cere înscrierea în AEGRM a înscrisului nostru sub semnătură privată pentru ca el să funcționeze ca titlu executoriu, dacă legea i-a recunoscut această calitate. Spre exemplu, contractul de comodat poate fi supus înscrierii în AEGRM ori contractele de credit, însă nu ar mai fi necesară înscrierea și a unui contract de închiere a locuinței pentru că în cazul acestuia trebuie mers la Fisc, așa cum prevede legea.

Important! La unele acte juridice, legea care le reglementează specifică foarte clar care este registrul unde trebuie trecute, eventual pentru a deveni titluri executorii. Dacă înscriem astfel de acte în alte registre, spre exemplu, în AEGRM, atunci condiția publicității nu este îndeplinită pentru că nu s-a ales registrul cerut de lege.

Reamintim totuși că nu pot fi înscrise în registrele publice acte cărora legea nu le-a recunoscut calitatea de titluri executorii pentru a le transforma în astfel de titluri.

(sursa : Avocatnet.ro )